כפר קלחים משק 84

טל: 9933391-08

פקס: 9943755-08

נייד: 6365085-050

info@moliado-spa.co.il